Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir.

Algı kelimesi (perception) latince “almak” anlamına gelen “capere” kelimesinden gelir. önündeki “-per” takısı “tamamen” anlamındadır.

İnsanlara duyu organları vasıtasıyla gelen uyaranlar, sinirsel elektrik akımı şeklinde BEYİN ZARINA İLETİLİR. BUNA DUYUM DENİR.

Dilin tat alması bir duyumdur. Ancak bunun çay tadı olduğunu anlamamız ise bir algıdır.

Algı çok önemli bir konudur. İnsanlar dış dünyayı gerçeklere göre değil algılarına göre değerlendirirler.

Subliminal mesajlarda birincil hedef karar ve davranışlara etki edebilmek için algıları etkilemeniz ve yönlendirebilmeniz gerekir.

Pazarlama alanında algı, ürününüz ne kadar kaliteli ve, ne kadar ucuz ve ne kadar geniş bir servis ağına sahip olursa olsun müşterinizin algıladığı kadar değerlisinizdir.

Kıyıya vuruncaya kadar balık suyun farkında değildir.

marshall mc luhan