Jpeg dosya formatı “Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu” tarafından geliştirilmiştir. Geliştirme ekibinin temel amacı, görüntü sıkıştırma için en uygun algoritmayı geliştirmekti...