Büyük Giza Piramidi, kuzey Mısır’da Giza yakınlarındaki Nil Nehri’nin batı kıyısında bulunan piramitlerin en eskisi ve en büyüğüdür. Antik Dünyanın...